Welcome to

Tumakuru Digital Library

ತುಮಕೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

Business News Headlines | ಆರ್ಥಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ISAC Awards 2020
Smart Cities Mission

The Digital Library Project of Tumakuru Smart City Limited has been awarded as one of the best projects under the Project Category “Social Aspects”. The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) as part of the 6th Anniversary Celebrations held on 25th June 2021 has awarded the best projects implemented by smart cities (ISAC-India Smart Cities Awards Contest 2020) under different categories.

—-

ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು “ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು" ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoHUA) 25 ನೇ ಜೂನ್ 2021 ರಂದು ನಡೆದ 6 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು (ISAC-India Smart Cities Awards Contest 2020) ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

elets Knowledge Exchange Summit & Awards

Tumakuru Digital Library is a recipient of the Award of Excellence in the Virtual Award Ceremony at the 10th elets Knowledge Exchange Summit & Awards during 10th to 12th December 2020.

—-

ತುಮಕೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 10 ನೇ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ10 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

The Digital library is a unique innovative project facilitating “Read It anywhere” conceived and implemented by Tumakuru Smart City in 2019, first time in India, under Smart City. Tumakuru Digital Library is an exquisite approach and the uniqueness of this Digital Library makes it stand on the conventional Libraries at its highlights. To add to the uniqueness, rare-books collection, collection of courses offering domains etc. It has a seamless collection of Digi-base with the blog facility. As of now, more than 26,500 users (Students, Teachers, Lecturers, Industry Professionals, Government Officers, Children etc.) are using the facility with not less than 20 users at an instance accessing the portal/application. The initiative has been appreciated by many cities and has been making efforts to emulate the same.

—–

ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನವೀನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು “ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದಿ" ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನನ್ಯತೆ, ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 26,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಉದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ೨೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Impact of Digital Learning and Digital Library on Children

This book is a platform to bring out the talent of young minds and recreate the art of writing with the touch of technology. It is astounding that, the articles are received from junior class to the 10th class across different verticals of poetry, essay etc.

By: Students of Tumakuru

Tumakuru District

DISHA
Proceedings

District Development Coordination and Monitoring Committees (DISHAs) have been formed to ensure better coordination among all the elected representatives in Parliament, State Legislatures and Local Governments for efficient and time-bound development. DISHA seeks to achieve this by facilitating a quarterly review of all development activity at the district level.

Must Read Research Journals | ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು

Tumakuru Smart Digital Library

Tumakuru City Central Library with TSCL has to overcome the inhibitions and look the ahead for the betterment of information services to the user community by successfully adopting the digital technology. The digital library has collections of e-books, e-journals and all types of e-resources. It contains resources from various disciplines.

Authors from Tumakuru District | ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೇಖಕರು

WOMEN SAFETY

WOMEN SAFETY “the day a woman can walk freely on the road at night, that day we can say INDIA…

Read more

WOMEN’S SAFETY

WOMEN'S SAFETY Women's safety is an important issue in India. In the past few years, Women Safety has become a…

Read more

Smart city

Smart city The Smart Cities Mission requires smart people. Citizen involvement and participation is more important. Smart people involve themselves…

Read more

WOMEN SAFETY

WOMEN SAFETY We are probably living in the worst time has ever seen in terms of women security. We aim…

Read more