ಗಜ಼ಲ್

ಗಜ಼ಲ್

ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ನವೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯೆಂದು  ಅಪಹರಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು. ಹಸುಳೆ ಮುದುಕಿಯರೆಂದು ನೋಡದೆ ಎರಗುವರು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಿಂಸಿಸುವ ಕಟುಕರಿರುವರು. ಅಬಲೆಯರ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿಗೆ

Read More
*ರಕ್ಷಕರು*

*ರಕ್ಷಕರು*

ರಕ್ಷಕರು ನಾವು ಆರಕ್ಷಕರು ನಾವು|| ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಳ್ಳರ ದುರುಳರ ಹಿಡಿಯುವೆವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಣುಗಳ ಮಣಿಸಲು ಹೋರಾಡುವೆವು|| ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಜನಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ದರು ನಾವು ಕಾನೂನು

Read More
” ಕೋವಿಡ್ ಯೋಧರು “

” ಕೋವಿಡ್ ಯೋಧರು “

” ಕೋವಿಡ್ ಯೋಧರು ” ಬಹುಶಹಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ, ಜನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ

Read More