*ಸಿಹಿಜೀವಿಯ ಹನಿಗಳು* (ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ )

*ಸಿಹಿಜೀವಿಯ ಹನಿಗಳು*
(ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನ)
*ನಗೆ*
ಏಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯೆ ?
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ
ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು  ಹೊಗೆ |
ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ
ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಹೂ ನಗೆ||
*ತಿಂಗಳು*
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು
ನಿನ್ನ ಮಾದಕ ಕಂಗಳು|
ಅದೇ ನಶೆಯಲಿ ನಾನು
ತೇಲುವೆನು ತಿಂಗಳು ||
*ನತ್ತು*
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ
ನೋಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ
ಒಂದು ಬಾರಿ
ಏರುವುದು ಮತ್ತು|
ಆ ಅವಯವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ
ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮೂಗು ನತ್ತು||
*ಮುತ್ತಿಗೆ*
ಯಾವ ಮಾದಕ
ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಪ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಮತ್ತಿಗೆ|
ಗಗನದಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವ
ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ||
*ಧರ್ಮ_ಯಮಧರ್ಮ*
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ
ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳುವುದು
ನನ್ನ ಧರ್ಮ|
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ
ಬೇಗ ಹುಡುಕಿ ಬರುವ
ಯಮ ಧರ್ಮ||
*ಸಿ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ*

Leave a Reply

*ಸದುಪಯೋಗ?*

July 3, 2020

*ಗಜಲ್* , ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ತುಮಕೂರು

July 3, 2020

Leave a Reply