*ನಮನ*

ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. , ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು


(ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ (nurses) ದಿನ)
ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆಂದೂ  ಆಪ್ದ್ಭಾಂಧವರುಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ  ಶುಶ್ರೂಷಕರುಆಪ್ತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ದಾದಿಯರುನಿಮಗಿದೋ ನಮ್ಮಗಳ ನಮನ ಸಾವಿರಾರು
ವಿಶ್ವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
*ಸಿ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ*

Leave a Reply

ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ

May 21, 2020

*ರಕ್ಷಕರು*

May 21, 2020

Leave a Reply