ಸಿಹಿಜೀವಿಯ ಹನಿಗಳು: ಇಂದಿನ ಕವನ – ಬ್ರೇಕು

ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಸೆಯ ಮೋಹ ಹೇಳುವೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಬೇಕೇ? ಬೇಕುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಬ್ರೇಕು. ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ...

Continue reading

*ಗಜಲ್* , ಸಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ತುಮಕೂರು

ಭೂರಮೆಯ ಸೊಬಗು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿರಿಯ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರದಲಿದೆ ಸಂಗೀತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ದುಂಬಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ . ಸಿಡಿಲು ...

Continue reading

*ಸಿಹಿಜೀವಿಯ ಹನಿಗಳು* (ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ )

*ಸಿಹಿಜೀವಿಯ ಹನಿಗಳು* (ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನ) ೧ *ನಗೆ* ಏಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯೆ ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು  ಹೊಗೆ | ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ...

Continue reading

*ಸದುಪಯೋಗ?*

" ಏ ನೀನೇನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡೊಲೆ ,ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರ್ದ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಧಿಮಾಕು,  ಅಷ್ಟು ಪೋಸು ಕೊಡ್ತಿಯಾ" ಕಿರುಚಿದ ...

Continue reading